hirurgia.info | Каталог за стоматологично оборудване. Последни продукти от Медицински лазери 2005-2011 Ирис Визия ООД. Всички права запазени. http://www.hirurgia.info bg Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 hirurgia.info | Каталог за стоматологично оборудване. http://www.hirurgia.info/info_im/996/im/logo_1.gif http://www.hirurgia.info 144 59 Дентал БГ .com - онлайн каталог за стоматологично оборудване Диоден лазер за стоматологията http://www.hirurgia.info/index.php?m=320&lang=1&oborudvanezamedicinata=1444379&pn=Диоден лазер за стоматологията Диоден лазер за стоматологията   ● Диоден лазер, предназначен за мекотъканна хирургия в ежедневната стоматологична практика ● Управление чрез цветен touch screen display ● Директен достъп до менюто само с едно докосване на екрана ● Клинични програми с предварителна н Номер на продукта - 1444379...]]> http://www.hirurgia.info/index.php?m=320&lang=1&oborudvanezamedicinata=1444379&pn=Диоден лазер за стоматологията () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Терапевтичен лазер http://www.hirurgia.info/index.php?m=320&lang=1&oborudvanezamedicinata=1444380&pn=Терапевтичен лазер Терапевтичен лазер ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ЛАЗЕР Е СЪС СЛЕДНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ :● Терапевтичен лазер за стоматология ●Терапевтичен лазер за ревматология● Терапевтичен лазер за неврология● Терапевтичен лазер за травматология●Терапевтичен лазер за рехабилитация● Терапевтиче Номер на продукта - 1444380...]]> http://www.hirurgia.info/index.php?m=320&lang=1&oborudvanezamedicinata=1444380&pn=Терапевтичен лазер () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Лазери за травматология и рехабилитация http://www.hirurgia.info/index.php?m=320&lang=1&oborudvanezamedicinata=1444381&pn=Лазери за травматология и рехабилитация Терапевтични лазери ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ЛАЗЕР Е СЪС СЛЕДНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ :● Терапевтичен лазер за стоматология ●Терапевтичен лазер за ревматология● Терапевтичен лазер за неврология● Терапевтичен лазер за травматология●Терапевтичен лазер за рехабилитация● Терапевтич Номер на продукта - 1444381...]]> http://www.hirurgia.info/index.php?m=320&lang=1&oborudvanezamedicinata=1444381&pn=Лазери за травматология и рехабилитация () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Терапевтичен лазер http://www.hirurgia.info/index.php?m=320&lang=1&oborudvanezamedicinata=1444382&pn=Терапевтичен лазер ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ЛАЗЕР● Лазер за стоматология ● Лазер за ревматология● Лазер за неврология● Лазер за травматология● Лазер за рехабилитация● Лазер за дерматология● Лазер за ОРЛ ● Терапевтичен лазер за хирургия (пост хирургия) ●Терапевтичен лазер Номер на продукта - 1444382...]]> http://www.hirurgia.info/index.php?m=320&lang=1&oborudvanezamedicinata=1444382&pn=Терапевтичен лазер () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Лазер за ревматология и неврология http://www.hirurgia.info/index.php?m=320&lang=1&oborudvanezamedicinata=1444383&pn=Лазер за ревматология и неврология Лазер за ревматология и неврология ● Лазер за стоматология ● Лазер за ревматология● Лазер за неврология● Лазер за травматология● Лазер за рехабилитация● Лазер за дерматология● Лазер за ОРЛ ● Терапевтичен лазер за хирургия (пост хирургия) ●Терапевтичен лазе Номер на продукта - 1444383...]]> http://www.hirurgia.info/index.php?m=320&lang=1&oborudvanezamedicinata=1444383&pn=Лазер за ревматология и неврология () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Терапевтичен лазер за хирургия и гинекология http://www.hirurgia.info/index.php?m=320&lang=1&oborudvanezamedicinata=1444424&pn=Терапевтичен лазер за хирургия и гинекология Терапевтичен лазер за хирургия и гинекология ПРИЛОЖЕНИЕ  НА ЛАЗЕРА:● Терапевтичен лазер за стоматология ● Терапевтичен лазер за ревматология● Терапевтичен лазер за неврология● Терапевтичен лазер за травматология● Терапевтичен лазер за рехабилитация● Лазери з Номер на продукта - 1444424...]]> http://www.hirurgia.info/index.php?m=320&lang=1&oborudvanezamedicinata=1444424&pn=Терапевтичен лазер за хирургия и гинекология () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Портативен лазер инфрачервен http://www.hirurgia.info/index.php?m=320&lang=1&oborudvanezamedicinata=1444472&pn=Портативен лазер инфрачервен ПОРТАТИВЕН ТЕРАПЕВТИЧЕН ЛАЗЕР ПРИЛОЖЕНИЕ  НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ЛАЗЕР:● Лазер за стоматология ●  Лазер за ревматология●  Лазер за неврология●  Лазер за травматология●  Лазер за рехабилитация●  Лазери за дерматология● Лазери за ОРЛ ● Лазери за хирурги Номер на продукта - 1444472...]]> http://www.hirurgia.info/index.php?m=320&lang=1&oborudvanezamedicinata=1444472&pn=Портативен лазер инфрачервен () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Терапевтичен лазер http://www.hirurgia.info/index.php?m=320&lang=1&oborudvanezamedicinata=1444546&pn=Терапевтичен лазер ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ЛАЗЕР:● Лазер за стоматология ● Лазер за дерматология ●Лазер за  хирургия (пост хирургия) ● Лазер за гинекология● Лазер за ОРЛ● Лазер за ревматология● Лазер за неврология● Лазер за травматология● Лазер за рехабилитация● Лазер з Номер на продукта - 1444546...]]> http://www.hirurgia.info/index.php?m=320&lang=1&oborudvanezamedicinata=1444546&pn=Терапевтичен лазер () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Комбиниран терапевтичен апарат http://www.hirurgia.info/index.php?m=320&lang=1&oborudvanezamedicinata=1444553&pn=Комбиниран терапевтичен апарат Комбиниран терапевтичен апарат ПРИЛОЖЕНИЕ на комбинирания диагностично-терапевтичен апарат●СТОМАТОЛОГИЯ● тест - Апекслокация● тест - Пулпна чувствителност (тест-виталитет)● тест - Пулпна перфорация● тест - Патогалванизъм ● тест - Фокална диагностика (тест на Gellen-Sta Номер на продукта - 1444553...]]> http://www.hirurgia.info/index.php?m=320&lang=1&oborudvanezamedicinata=1444553&pn=Комбиниран терапевтичен апарат () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Комбиниран терапевтичен апарат http://www.hirurgia.info/index.php?m=320&lang=1&oborudvanezamedicinata=1445042&pn=Комбиниран терапевтичен апарат Комбиниран терапевтичен апарат ПРИЛОЖЕНИЕ на комбинирания диагностично-терапевтичен апарат●СТОМАТОЛОГИЯ● тест - Апекслокация● тест - Пулпна чувствителност (тест-виталитет)● тест - Пулпна перфорация● тест - Патогалванизъм ● тест - Фокална диагностика (тест на Gellen-Sta Номер на продукта - 1445042...]]> http://www.hirurgia.info/index.php?m=320&lang=1&oborudvanezamedicinata=1445042&pn=Комбиниран терапевтичен апарат () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Интраорална камера http://www.hirurgia.info/index.php?m=320&lang=1&oborudvanezamedicinata=1445043&pn=Интраорална камера ПРЕДИМСТВА НА ИНТРАОРАЛНАТА КАМЕРА:     ● Виждате по-ясно     ● Комуникирате по-добре с пациента     ● Създавате довериеПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТРАОРАЛНАТА КАМЕРА:● Интраорална камера за стоматологияХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТРАОРАЛНАТА КАМЕРА:● Автоматичен фо Номер на продукта - 1445043...]]> http://www.hirurgia.info/index.php?m=320&lang=1&oborudvanezamedicinata=1445043&pn=Интраорална камера () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200